Amagerlystfiskeren

Forside Årets Arrangementer Afholdte Arrangementer Rekorder Sponsorer Vedtægter

 
Arrangementer 2022

 
Alle er velkomne på disse ture, givet at man er medlem og har meldt sig til
hos turlederen eller i klubben inden for den givne frist.

 


2023


 
  

Støbeaften, 13. september

Allan (Turleder) arrangerer støbning af blink og andet i Klubben, onsdag
den 13. september kl. 1700.

Hvis du har nogle gode støbeforme eller andre forme, er du meget velkommen
til at medbringe disse.

Klubben har mange forskellige støbeforme og meget støbemateriale.

Håber vi ses.
 

Ørsted, 21-23. september

Den årlige Klubtur til Ørsted P&T. Der er mulighed for at overnatte.
Masser af hygge og fiskeri.
Tilmelding i Klubben
.
 

Mörrum, 27-30. september

Vi er blevet tilbudt et par dages fiskeri i Mörrum lige før fredningen til den lave
pris af svkr. 13.200. Huset og fiskeriet er vores fra onsdag 27. september
kl. 1700 til midnat 30. september, da fredningen træder i kraft den 1. oktober.
Der er som sædvanligt plads til 8 fiskere, og de 6 pladser er allerede besat.
Tilmelding i Klubben.
 

Tude Å, 28. oktober

Årets næst sidste tur til Klubbens å ved Korsør og måske fange en af efterårets
havørreder, inden fredningen den 15. november. Der er fælles morgenmad i huset
ved åen kl. 0900.
Gratis for Tude Å Laugets medlemmer, andre skal betale kr. 100,-

 

Tude Å, 11. novermber

Årets sidste tur til Klubbens å ved Korsør og måske fange en af efterårets
havørreder, inden fredningen den 15. november. Der er fælles morgenmad i huset
ved åen kl. 0900.
Gratis for Tude Å Laugets medlemmer, andre skal betale kr. 100,-

 
---------------------------------
----------------------------------------------------

 
HUSK: I er MEGET velkomne til, at tage nogle billeder fra turene samt lave et lille skriv om begivenhederne, fangster o.s.v. og give dem til Erik. Så vil det komme her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.

  

 

Retningslinjer for fisketure
 
§1

Alle tilmeldinger skal ske til turlederen af den pågældende tur, eller på turlisten der er slået op i klubhuset.

§2

Tilmeldingen skal ske senest den dag som er angivet som sidste tilmeldingsfrist – hvis intet er anført, er sidste frist senest 8 dage før turens starttidspunkt.

 §3

Alle de i turlisten nævte ture, kan p.g.a. manglende tilslutning

(minimun 3 medlemmer skal deltage) eller meget dårligt vejr, aflyses.

§4

Udeblivelse fra tilmeldt tur berettiger ikke for fritagelse af betaling, med mindre der er tale om sygdom og turlederen har fået telefonisk besked her om i rimelig tid før turens påbegyndelse. (senest dagen før)

§5

Der kan laves ekstra ture; tal med dine kammerater til klubaftenen og hør om der er nogle der er friske på en fisketur.

 §6

Ændringer til turlisten kan forekomme, men dette vil blive meddelt i klubbladet, hjemmesiden eller på anden måde.

 §7

Husk at medbringe specielle fisketegn på ture, hvor det lovmæssigt er krævet.

 §8

Overhold ALLE gældende regler og mindste mål der måtte være på turen.

 §9

Skån naturen for affald – ryd op efter dig selv!

 §10

Indordn dig almindelig fiskeetik, d.v.s. at du bl.a. skal se tilbage inden du kaster, der kan nemt stå en kammerat bag dig.
 

 
Amagerlystfiskeren, Amager Strandvej 413, DK-2770  Kastrup = Telefon: 2618 8252 =   Email: amagerlystfiskeren@hotmail.com