Amagerlystfiskeren

Forside Årets Arrangementer Afholdte Arrangementer Rekorder Sponsorer Vedtægter

 
Arrangementer 2024

 
Alle er velkomne på disse ture, givet at man er medlem og har meldt sig til
hos turlederen eller i klubben inden for den givne frist.

 


2024
 

 

Ørsted P&T, 27. - 29. maj

Da forårets tur til Simested desværre er blevet aflyst, har Formanden i stedet
arrangeret en tur til Ørsted Put&Take 27-29 maj 2024.

Der er mulighed for at overnatte alle dage i det store "hønsehus" eller man kan
bare komme og fiske de dage man ønsker.

Tilmelding i Klubben af hensyn til indkøb af mad.

Husk Klubbens medlemmer får 10% rabat. Fratræk de 10% ved køb af fiskekort
og skriv (AL) efter dit navn.

Håber vi ses i Ørsted.

  

Mörrum, 26. - 30. september ??

Denne tur er endnu ikke fast, men vi forsøger igen at få de sidste dage inden
fredningen. Sidste år var disse dage blevet ledige og Klubben fik dem tilbudt,
så vi håber disse dage nu er blevet Klubbens permanent.
Husk a’conto betaling på kr. 1500
.

 

Tude Å, 26. oktober & 9. november

Afslutningsfiskeri ved Klubbens ”egen” å inden fredning af havørred den 15. november.
---------------------------------
----------------------------------------------------

 
HUSK: I er MEGET velkomne til, at tage nogle billeder fra turene samt lave et
lille skriv om begivenhederne, fangster o.s.v. og give dem til Benny.
Så vil det komme her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.

  

 

Retningslinjer for fisketure
 
§1

Alle tilmeldinger skal ske til turlederen af den pågældende tur, eller på turlisten der er slået op i klubhuset.

§2

Tilmeldingen skal ske senest den dag som er angivet som sidste tilmeldingsfrist – hvis intet er anført, er sidste frist senest 8 dage før turens starttidspunkt.

 §3

Alle de i turlisten nævte ture, kan p.g.a. manglende tilslutning

(minimun 3 medlemmer skal deltage) eller meget dårligt vejr, aflyses.

§4

Udeblivelse fra tilmeldt tur berettiger ikke for fritagelse af betaling, med mindre der er tale om sygdom og turlederen har fået telefonisk besked herom i rimelig tid før turens påbegyndelse. (senest dagen før)

§5

Der kan laves ekstra ture; tal med dine kammerater til klubaftenen og hør om der er nogle der er friske på en fisketur.

 §6

Ændringer til turlisten kan forekomme, men dette vil blive meddelt i klubbladet, hjemmesiden eller på anden måde.

 §7

Husk at medbringe specielle fisketegn på ture, hvor det lovmæssigt er krævet.

 §8

Overhold ALLE gældende regler og mindste mål der måtte være på turen.

 §9

Skån naturen for affald – ryd op efter dig selv!

 §10

Indordn dig almindelig fiskeetik, d.v.s. at du bl.a. skal se tilbage inden du kaster, der kan nemt stå en kammerat bag dig.
 

 
Amagerlystfiskeren, Amager Strandvej 413, DK-2770  Kastrup = Telefon: 2618 8252 =   Email: amagerlystfiskeren@hotmail.com